رویداد کندو08

به پیش ثبت نام رویداد خرداد ۱۴۰۲ کندو خوش آمدید

اطلاعات مربوط به رویداد:

۱- چیدمان رگال و میزها در دو غرفه الف و ب است.

۲- هزینه غرفه های الف: ۳۲۵۰۰۰۰ تومان
هزینه غرفه های ب: ۲۶۵۰۰۰۰ تومان

۳-درصورت نداشتن رگال ۳۰۰هزارتومان جهت اجاره رگال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

۴- چیدمان غرفه ها بر اساس زمان واریز است، الویت با افرادیست که زودتر واریز کرده باشند.

شرایط ویژه برای پذیرفته شدگان:

تخفیف غرفه های الف

تسویه تا ۲۲ اردیبهشت: ۳۲۵۰ ۲۸۵۰

تسویه تا ۵ خرداد: ۳۲۵۰۳۰۵۰

تسویه تا ۱۵ خرداد: ۳۲۵۰

تخفیف غرفه های ب:

تسویه تا ۲۲ اردیبهشت: ۲۸۵۰۲۴۵۰

تسویه تا ۵ خرداد: ۲۸۵۰۲۶۵۰

تسویه تا ۱۵ خرداد:: ۲۸۵۰

 

آنچه در رویدادهای قبلی کندو گذشت:

رویداد کندو- غرفه لباس